Liczba odwiedzin strony: 26200 Osób na stronie: 1
 

Jacek Łaciński  
Kancelaria notarialna

 
 
Jacek Łaciński
Kancelaria notarialna
 
mjr. Dobrzańskiego-Hubala 5
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 104 poz. 1107 - Zgłaszanie niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłaszania niespodziewanego ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) Na podstawie art. 37aa ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882 i Nr 93, poz. 896) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa:...
Monitor Polski 1996 Nr 37 poz. 375 - Uznanie za rezerwat przyrody
ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 14 czerwca 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. (M.P. z dnia 21 czerwca 1996 r.) Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co następuje: § 1.  Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Nietupa"...